w h a t !  arkitektur är ett ungt kontor med lång erfarenhet

Vår målsättning är att ha kul och göra god arkitektur som överraskar. Vi arbetar medvetet med frågor kring miljö, hållbarhet och socialt ansvar i tät dialog med våra beställare. Med en kombination av lyhördhet och påhittighet deltar vi nu i projekt med allt från bostäder till handel, näringsliv, kultur, rekreation och idrott. Vi hanterar projekt i olika skalor, från storskalig landskapsplanering till detaljnivån i inredningar och byggnadskonstruktion.

 

I våra projekt låter vi landskapsgestaltningen interagera med byggnaderna så att samspelet mellan ute och inne optimeras. Ofta är gränsen knivskarp mellan ute och inne, men alla vinner på att den yttre och den inre miljön är lyhörda för varandra. En medveten gestaltning där det utvändiga och det invändiga samspelar kan även bli mer klimatsmart. Vi designar lika medvetet med växter som med byggnader och skapar därmed en grönare arkitektur.

Vill du ha mer information, hör av dig till oss! 

Jannika Wirstad

Arkitekt SAR / MSA

CV 
 

e-mail: jannika@whats.se

tel: +46 707 88 47 43

Sofie Sierts Gyllving

Arkitekt SAR / MSA

 

e-mail: sofie@whats.se

tel: +46 700 92 20 80

Peter Hulting 

Arkitekt SAR / MSA

CV
 

e-mail: peter@whats.se

tel: +46 708 91 03 10

Oskar Strand

Arkitekt SAR / MSA

CV
 

e-mail: oskar@whats.se

tel: +46 700 90 80 22

Moa Lind

Arkitekt SAR / MSA
CV

e-mail: moa@whats.se

tel: +46 707 80 83 07

anna_web2.jpg
Anna Risenfors

Arkitekt SAR / MSA

CV
 

email: anna@whats.se

tel: +46 704 95 16 54

ellen_web34.jpg
Carl Ydergård

Arkitekt SAR / MSA

 

 

e-mail: carl@whats.se

tel: +46 705 70 30 03

Ellen Siesjö

Arkitekt

 

 

e-mail: ellen@whats.se

tel: +46 709 74 45 56

empty.jpg
Rikard Murgård

Arkitekt

 

e-mail: rikard@whats.se

tel: +46 31 14 30 50

Camilla Vässmar Frick

Arkitekt MSA

 

e-mail: camilla@whats.se

tel: +46 739 22 44 60

empty.jpg