Martin Karlsson

Arkitekt MSA 
 
martin@whats.se

God arkitektur är för mig när man med små medel har åstadkommit stora värden för dess användare. För mig ligger utmaningen i att förvalta de förutsättningar man får på ett sätt som ger största möjliga mervärde. Ofta är det begränsningarna som gör uppgiften spännande. Ju större begränsningarna är, desto viktigare blir utformningen för att uppnå själva syftet med arkitekturen; att skapa en miljö som stimulerar, engagerar och stödjer oss i vårt dagliga liv.

 

Jag har arbetat i både stora och små projekt, från skiss till färdig byggnad. Tyngdpunkten har varit på bostäder och publika byggnader, men jag har även erfarenhet av stadsplanering, kontor och inredning. Jag har bland annat arbetat med om- och tillbyggnaden av Göteborgs Stadsbibliotek, om- och tillbyggnaden av Karlstad teater och Skeppsbron, ett stadsutvecklingsprojekt i centrala Göteborg.

 

Jag har bland andra arbetat med Higab, HSB, JM, Familjebostäder, Peab och Älvstranden Utveckling som uppdragsgivare.

2015-         : what! arkitektur

2008-2013 : Erséus Arkitekter, Göteborg

2006-2008 : Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur, Göteborg

2005-2006 : Praktikanställd, CGC Arkitekter AB, Göteborg

2002-2005 : Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur, Göteborg