image for project Ängegärde Äldreboende

Ängegärde Äldreboende

Ängegärde är ett industriområde i utkanten av Kungälv centrum. Närheten till natur- och bostadsområden har gjort att kommunen vill förtäta och addera fler funktioner till stadsdelen. Förutom äldreboendet vi ritat planeras också förskola och flerbostadshus i området.

Byggnaden huserar två verksamheter, ett äldreboende samt kontorslokaler för kommunens hemtjänstverksamhet. Pausrum, logistikytor, mötesrum och vissa kontorsytor samnyttjas på entréplan.

Huvudbyggnaden utgörs av fem våningar med tre långsträckta flyglar åt väster, öster och söder som möts i en centraldel i norr. Äldreboendet huserar nio avdelningar med tio lägenheter vardera, totalt 90 boende. Lägenheterna är anpassade för boende med särskilt behov av vård- och omsorg.

På plan 13 finns ”Träffpunkten”, en samlingssal där de boende kan fira högtider, ta emot besök eller se på film tillsammans. Träffpunkten vetter mot en södervänd takterrass med tillhörande pergola som möjliggör sol- och väderskyddad utevistelse. Gården i markplan är särskilt anpassad för att boende med kognitiva funktionsnedsättningar ska kunna ta varierade promenader. I uppdraget ingick även utformning av utemiljön.

Uppdrag

Programhandling

Förfrågningsunderlag

Bygglovshandling

Beställare

Hemsö

Plats

Kungälv

Storlek

8 900 m²

År

2020 - 2023

Visualisering: What! Arkitektur