image for project Bohem

Bohem

Byggnaden består till största del av många mindre hyresrätter för boende i alla åldrar. Ett nytt koncept för kollektivt boende som Familjebostäder kallar Bohem. Generösa gemensamhetsytor både inom- och utomhus. Ett boende utan privat bil där fokus ligger på att underlätta för gång, cykel och kollektivtrafik. Det finns också idéer om olika typer av tjänsteutbyten.

Bohem är en byggnad som genom sin rundade form öppnar upp Lorensbergsparken mot Södra vägen och skapar nya platser mitt i staden. Formen har även historiska referenser till Cirkus som tidigare fanns här. I bottenplan finns butiker, caféer med uteserveringar och andra publika verksamheter.

Uppdrag

Bostäder, handel

Beställare

Familjebostäder i Göteborg

Plats

Lorensberg, Göteborg

Storlek

16 000 m²

År

2015 - 2016

Visualisering: Adore Adore