image for project Boihop

Boihop

Ett resurssnålt kollektivhus med 41 lägenheter intill ett skogsbryn nära Axel Dahlströms torg. Skapat i nära samarbete med föreningen Boihop Högsbo och Familjebostäder i Göteborg. Utöver den egna lägenhet delar man också ett stort kök och vardagsrum för gemensamma måltider och samvaro. Husets grundkoncept bygger på socialt samspel för ökad livskvalitet.

Fasaden är indelad i ett rutsystem med släta målade partier som ramar in brädgjutna omålade ytor med fönster. Effekten blir att betongelementens skarvar "försvinner" och fasaden upplevs mer sammanhängande. Fönsterkarmar och räcken har en varmt brunröd träton som samspelar med tallarnas stammar. Trapphusens träpanel kommer med tiden att bli silvergrå.

Uppdrag

Bygglovshandling

Systemhandling

Bygghandling

Beställare

Framtiden

AF Bygg

Plats

Högsbo, Göteborg

Storlek

3 200

År

2017 - 2021

Foto: Ulf Celander