image for project Bränneriet

Bränneriet

BRF Bränneriet är det första kvarteret som byggs i den nya detaljplanen Fixfabriken. Utformningen följer ett gestaltningskoncept som togs fram av What! under arbetet med detaljplanen. Låga slutna kvarter i tegel med torn i kvartershörn. Konceptet ger fler lägenheter utsiktsmöjligheter än ett traditionellt jämnhögt kvarter. De låga delarna ger mer himmel och generösare med ljus till gården.

Bränneriet är färgsatt med olika röda kulörer. Fasaden har ett vanligt traditionellt rött tegel men murat med baksidan utåt. På baksidan finns märken efter tegelbränningen. De bildar ett oregelbundet mönster som ger karaktär åt fasaden på nära håll. Entréer har en tydlig utformning för att skapa händelser i gaturummet. Längs Walter Bengtssons gata finns studiolägenheter med stora fönsterpartier och entré direkt från gatan. Kvarterets form har gett upphov till en stor variation av olika typer av lägenheter, sammanlagt 134 st. I uppdraget har även planering av utemiljön ingått.

What! har arbetat med Fixfabriken sedan 2010. Först inför köp av mark därefter detaljplan och slutligen genomförandet av 3 bostadskvarter samt en kombinerad skola och vård- & omsorgsboende.

Uppdrag

Bostäder

Beställare

Balder

Skanska

HTE Produktion

Plats

Majorna, Göteborg

Storlek

12 300 m²

År

2017 - 2021

Foto: Ulf Celander