image for project Glasbruket

Glasbruket

BRF Glasbruket är det tredje kvarteret som byggs i den nya detaljplanen Fixfabriken. Utformningen följer ett gestaltningskoncept som togs fram av What! under arbetet med detaljplanen. Låga slutna kvarter i tegel med torn i kvartershörn. Konceptet ger fler lägenheter utsiktsmöjligheter än ett traditionellt jämnhögt kvarter. De låga delarna ger "större" himmel och mer ljus till gården.

Glasbrukets torn blir med sina sexton våningar det högsta av syskonkvarteren inom Fixfabriken. Tillsammans med Balder har vi arbetat med ett fasaduttryck som refererar till närliggande industriarkitektur. Till exempel stora fönsterpartier indelade med spröjs, tegeldetaljer och kulörval. Entréer har en tydlig utformning för att skapa händelser i gaturummet. Längs Walter Bengtssons gata finns studiolägenheter med stora fönsterpartier och entré direkt från gatan. Kvarterets form har gett upphov till en stor variation av olika typer av lägenheter sammanlagt 136 st. I uppdraget har även planering av utemiljön ingått.

What! har arbetat med Fixfabriken sedan 2010. Först inför köp av mark därefter detaljplan och slutligen genomförandet av 3 bostadskvarter samt en kombinerad skola och vård- & omsorgsboende.

Uppdrag

Bostäder

Beställare

Balder

Plats

Majorna, Göteborg

Storlek

13 500 m2

År

2019 - 2023

Visualisering: KÅ Visual