image for project Brf Sannaparken

Brf Sannaparken

Ihop med HSB Göteborg ville vi skapa ett modernt bostadskvarter med klassiska kvaliteter. Inspiration har hämtats från stadens nationalromantiska sten- och tegelhus i bl.a. Johanneberg. En ordnad och harmonisk fönstersättning med fina proportioner framhäver kvarterets dynamiska och livfulla grundform, samtidigt som det ger kvarteret lugn, värdighet och en känsla av bestående kvalitet.


Mycket omsorg har lagts vid tegelfasaderna som är murade med det rustika och handslagna teglet Red Shade. Detaljer som fönsterbröstningar murade i stapelskift, blindfönster med avvikande fog och en sockelvåning som möter gata med reliefmurning i utdragna skift är några exempel. Invändigt har lägenheterna extra hög rumshöjd med platsbyggd förvaring.


Även i landskapsplaneringen får nationalromantik och klassiska kvaliteter ta plats. Vi har skapat en gård som är en förlängning av huset med en rumsbildande geometri i form av svaga bågar och generösa uteplatser. Här finns spaljéer, en pergola med inspiration från klassiska lusthus och gott om plats för klätterväxter, träd och vackra och tåliga perenner.

"Tegelarkitekturen imponerar i en utformning som hämtar inspiration från den tidigare Fixfabriken och omgivningarna. Ett stort engagemang hos alla parter i projektet har resulterat i ett bostadshus som i helhet och detaljer andas omsorg och fantasi i sin gestaltning och funktion."

Juryns motivering, hedersomnämnande årets bästa byggnad i Göteborg 2023

Uppdrag

Programhandling

Bygglovshandling

Systemhandling

Bygghandling

Relationshandling

Beställare

HSB Göteborg

NCC Produktion

Plats

Majorna, Göteborg

Storlek

12 000 m²

År

2017 - 2022

Utmärkelser

Hedersomnämnande "Årets bästa

byggnad i Göteborg" 2023

Visualisering: KÅ Visual, Foto: Ulf Celander, Viktor Nilsson