image for project Skaftö

Skaftö

Brf Skaftö på Västra Eriksberg ligger med fri sikt över hamninloppet. 47 lägenheter fördelade på två byggnader.

Uppdrag

Flerbostadshus

Beställare

HSB Göteborg

Plats

Eriksberg, Göteborg

Storlek

6800 m²

År

2012 - 2019

Foto: Ulf Celander