image for project Celsius

Celsius

Vinst i parallellt uppdrag för om- och påbyggnad av kontor till bostäder på Hisingen i Göteborg. Den befintliga byggnadens fasad och takfot bevaras men kompletteras med nya balkonger. Påbyggnadens arkitektur har sammhörighet med den befintliga byggnadens struktur och kulör men uttrycket är både lättare och öppnare. Det ger möjlighet till andra planlösningar i de tre översta våningarna. Påbyggnaden är en träkonstruktion med fasad av plåt för att inte få för hög belastning på den befintliga byggnaden.

Uppdrag

Bostäder

Beställare

Aspelin Ramm

Plats

Eriksberg, Göteborg

Storlek

5200 m²

År

2019

Utmärkelser

Vinst parallellt uppdrag

Visualisering: Adore Adore