image for project Fiskpigan

Fiskpigan

Brf Fiskpigan ansluter till Trosas historiska stadskärna som är av riksintresse. Det var viktigt att det nya kvarteret kopplade till den här kontexten och dess skala. Byggnaderna har olika utformning och kulör beroende på vilken gata de vänder sig mot. Exempelvis är byggnaden mot huvudstråket Östra Långgatan endast en och en halv våning och placerat i gatuliv. Inspiration till gestaltningen har hämtats från den äldre bebyggelsen. Till exempel hus i gatuliv, häckar och plank som definierar gaturummet, entré från gården och utkragande verandor.

Fiskpigans 17 lägenheter har entré och uteplats mot gården vilket har visat sig ge en stor social samhörighet. Ett koncept vi senare har arbetat med i större skala, se Brf Flatön.

Lanskapsplannering är utförd av 02 Landskap, Göteborg.

Uppdrag

Bostäder

Beställare

Fastighets AB Fiskpigan

Samarbetspartners

Bengt Carlsson Meter Arkitektur

02 Landskap

Plats

Trosa

Storlek

2400 m²

År

2005 - 2007

Foto: Ulf Celander