image for project Fixfabrikens gårdar

Fixfabrikens gårdar

Som en del av Fixfabriken har vi även ritat tre bostadsgårdar: Bränneriet, Sannaparken och Glasbruket.

Bränneriet var den första byggnad som stod klar i området. Här har vi jobbat medvetet med växtligheten för att skapa en lummig känsla året om. Utformningen i plan för tankarna till naturen, kanske i form av isflak eller sprickor i torr jord. Större stråk är marksten och mindre genvägar genom växtligheten är träspänger. Gårdens gröna känsla märker särskilt ut sig som komplementfärg till byggnadens röda nyanser.

Sannaparkens utemiljö har vi utformat i samarbete med landskapsarkitekter på COWI. Här har vi låtit husets koncept, "modernt kvarter med klassiska kvalitéer", komma ut på gården. Nationalromantik, inspirerat av gårdar i bland annat Johanneberg, tar plats. Landskapsarkitekturen blir som en förlängning av huset med en rumsbildande geometri i form av svaga bågar och generösa uteplatser. Här finns spaljéer, en pergola med inspiration från klassiska lusthus och gott om plats för klätterväxter, träd och tåliga perenner. Längs husets gator finns detaljer i gjutjärn där klätterväxter kan växa upp. Skärmarna mellan uteplatser är laserskuren corten i ett specialritat mönster som återkommer i kontrastmarkeringar genom hela huset.

Glasbruket har områdets största gård. Växtlighet i olika höjd skapar skydd mot insyn och delar upp gården i mindre rumsligheter. Marksten i betong bryts upp av ett mönster i gatsten. Byggnadens robusta material återkommer på gården med låga sittmurar i tegel och kantstöd i corten. Här finns plats för boulebana, sandlåda och pergola. Det varierade programmet vävs ihop av en sammanhållande form, i plan ett stort plus-tecken. Vad är det bästa med Glasbruket? Tja, gården är ett stort plus!

Uppdrag

Utformning av utemiljö

Beställare

HSB Göteborg

Fastighets AB Balder

Samarbetspartners

COWI (Sannaparken)

Plats

Fixfabriken, Göteborg

År

2017 - 2023

Foto: Ulf Celander