image for project Giro

Giro

GoCo's vision är ett innovationskluster för verksamheter och boende som innefattar morgondagens mötesplats och morgondagens mobilitet. En miljö som främjar hälsa, bl.a. genom att infoga plats för fysisk aktivitet i det byggda samt ge klustret en grön identitet.

Idén med förslaget Giro är att etablera en gårdsterrass i varje plan för att skapa förutsättningar för en social och aktiv utemiljö. En ”spiraltrappa” följer den cirkulära öppningen och länkar samman de olika gårdsterrasserna. En viktig del i konceptet är ett stort och varierat inslag av grönska. Samtliga lägenheter har entré från gårdsterrasserna eller gården. De nås antingen via ”spiraltrappan” eller någon av de fyra trapphusen. Hissarna är extra stora för att få plats med cykel. Alla lägenheter har cykelplats utanför egen ytterdörr.

De gemensamma ytorna aktiveras med utegym, basketplan, odling, bikupor, grillplatser och sittplatser med utsikt. En lokal för café eller kvarterskrog möter Junis Torg i husets södra hörn. Ett ljust cykelrum med cykeltvätt och mekstation ut mot Alice allé. Lokaler för co-working och distansjobb med olika profil.

Strukturen är enkel, fyra huskroppar och ett fåtal lägenhetstyper som upprepas. Lägenheterna har fasad både mot gata och gård. Mellan huskropparna finns trappor och hissar. Mot gatan sluts dessa mellanrum av en halvtransparent fasad. Fasaderna ges variation med olika typer av tegel och trä. Sammanlagt 168 lägenheter.

Uppdrag

Parallellt uppdrag

Flerbostadshus

Beställare

Balder

GoCo

Next Step Group

Plats

Mölndal

Storlek

ca 11600 m²

År

2021

Visualisering: what! arkitektur