image for project Hövikshamn

Hövikshamn

Längst ut på bryggan i Höviksnäs föreslås två nya bostadshus med 44 lägenheter i direkt anlsutning till havet. Byggnaderna har enkla sadeltaksvolymer inspirerade av äldre hamnmagasin. En arkitektur som anknyter till platsen och till den intilliggande äldre bebyggelsen. Projektet är utformat i samband med en ny detaljplan.


Uppdrag

Bostäder

Beställare

Olssons Bruk & Fasad

Plats

Höviksnäs, Tjörn

Storlek

4500 m²

År

2018 - 2019