image for project Inom Vallgraven

Inom Vallgraven

Parallellt uppdrag om utveckling av Fredstan i centrala Göteborg med kontor och handel. På 1600-talet låg en av stadens entréer här, Drottningporten. Sedan 1800-talet har Hotellplatsen för många varit första mötet med staden och så även idag. Förslaget syftar till att förstärka den här entrén och mötet med staden. Återskapa karaktären av torg och markera platsen med en högre byggnad som landmärke. Bredda Östra larmgatan för att öppna upp stråket in i staden. För att bibehålla känslan av gatornas nuvarande skala har påbyggnad av befintliga byggnader utformats som branta tak som följer fasadindelningens rytm.

Uppdrag

Parallellt uppdrag

Beställare

Hufvudstaden

Samarbetspartners

Urban Design

Plats

Centrala Göteborg

Storlek

12500 m²

År

2017

Visualisering: Adore Adore