image for project Klåva

Klåva

”Klåva” är ett bohusländskt ord som beskriver något som är kluvet. Klåva är även namnet på en klyfta mellan två höjdryggar.

Fastigheten är belägen i ett naturreservat och består av klippor blandat med låg växtlighet samt en klåva där växtligheten i skydd av västervinden var frodigare. Tre viktiga intentioner var vägledande för gestaltningen. Arkitektur som underordnar sig landskapet. Förstärka klåvans kvaliteter som grönskande läplats. Ta vara på havsutsikten.

Det som först var tänkt som ett hus delades i två. Som en anpassning till topografin är byggnaderna vinklade så att de följer de naturliga höjdkurvorna. En betongmur skapar en platå för huvudbyggnaden och dess uteplatser. Gästhuset är ett souterränghus med ingång från klåvans trädgård. Muren och byggnadernas olika nivåer länkar samman klåvans övre och nedre del.

Byggnaderna bildar en gräns mellan vind och lä, kargt och frodigt, det stora och det lilla landskapet. I huvudbyggnaden centrala rum möts dessa olika sidor via stora glaspartier.

Uppdrag

Bygglov

Bygghandling

Beställare

Privat

Plats

Västkusten

År

2019 - 2022

Utmärkelser

Nominerat till Lysekils

byggnadspris 2023

Foto: Viktor Nilsson