image for project Lundby bibliotek

Lundby bibliotek

Inredning och projektering av Lundby Bibliotek med bl.a. barn- och ungdomsavdelning.

Uppdrag

Inredning

Beställare

Lundby Stadsdelsförvaltning

Plats

Kvillebäcken, Göteborg

Storlek

1000 m²

År

2014 - 2015

Foto: Ulf Celander