image for project F2 Masthuggskajen

F2 Masthuggskajen

Parallellt uppdrag om kvarteret F2 på Masthuggskajen i Göteborg. En mindre fastighet med hög exploatering i anslutning till Masthuggstorget. Uppgiften var att ge förslag på en byggnad med blandat innehåll. Handel på plan 1 och kontor på plan 2 och 3. Däröver bostäder, 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter.

De tre första våningarna fyller ut hela kvartersmarken men för bostäder var kvarteret för litet och byggnaden för hög för ett traditionellt kvarter med gård. Istället skapade vi upphöjda gårdar mot gatorna och byggnaden delades upp i flera volymer. Gårdarna får bra ljusvärden och byggnadsvolymen ett slankare och mer varierat uttryck.

Uppdrag

Bostäder, kontor, handel

Beställare

Riksbyggen

Elof Hansson

Plats

Masthuggskajen, Göteborg

Storlek

15 000 m²

År

2021