image for project Noas Ark

Noas Ark

Om- och nybyggnad av djurgården Noas Ark i Onsala. En besöksanläggning för fritidsverksamhet, öppen förskola och arbetsträning. Projektet har stärkt verksamheten och miljön för både människor och djur. De nya byggnaderna har bildat nya platser för olika delar av verksamheten inte minst den centrala gårdsplanen som länkar ihop äldre och nya byggnader.

Miljön kring Onsala kyrka är av riksintresse för kulturmiljövården, en miljö präglad av jordbruk och närhet till havet.

Uppdrag

Besöksanläggning

Beställare

Onsala Församling

Plats

Onsala, Kungsbacka

År

2013 - 2018

Utmärkelser

Kungsbacka arkitekturpris

2018: Bästa stadsmiljö

Foto: Ulf Celander