image for project Landeriet Lugnet

Landeriet Lugnet

Markanvisningstävling inom Kv Nötskrikan. Nybyggnad av bostäder på parkeringsplats vid Gustav Adolfs kyrka i centrala Borås. Arkitektur som tar avstamp i den omgivande äldre tegelarkitekturen. Omsorgsfull detaljering, träfönster och karaktäristiska balkonräcken. Ett stadsboende med utrymmen för sociala aktiviteter. Takterras med orangeri samt gemensamhetslokal i entréplan. I entréplan finns även en lokal för uthyrning.

Uppdrag

Bostäder, handel

Beställare

Pulsen Fastigheter

Kanico

Samarbetspartners

Snurr Kommunikation

Plats

Borås

Storlek

1700 m²

År

2021