image for project Putsegården

Putsegården

Putsegården är den enda gård som finns kvar från det centrala Hisingens agrara historia. Granne med Lundby gamla Kyrka från 1390 och del av Kyrkbyn. Kommunens syfte med en ny detaljplan var att skapa en byggrätt för bostäder som kunde bära kostnaderna för att bevara Putsegården. Det resulterade in en ganska stor volym att hantera.

En idé om att betrakta projektet som en tillbyggnad växte fram. Det gav möjligheten att skapa nya rumsligheter och att dramatisera mötet mellan den lantliga miljön kring kyrkan och 50-talsbebyggelsen. En allmän gångväg genom byggnaden kopplar samman de två miljöerna.

Formen är resultatet av att anpassa volymen till de omgivande byggnadernas skala. Från anslutningen i den äldre ekonomibyggnaden växer den gradvis och reser sig till 10 våningar mot Inägogatan och dess punkthus från 50-talet.

Byggnadens form har gett upphov till ett varierat lägenhetsutbud med olika karaktär. Radhusliknande bostäder, vindslägenheter och lägenheter med utsikt i tre väderstreck. what! har arbetat med detaljplan, gestaltningskoncept och projektering. Barnen i området har börjat kalla byggnaden för Draken!

"Ett ovanligt hus har hittat sin plats mellan en lantlig bymiljö och folkhemmets punkthus"

- Claes Caldenby, Arkitektur 2/2018

Uppdrag

Bygglov

Systemhandling

Bygghandling

Relationshandling

Beställare

Alternus

Etikhus

Wästbygg

Plats

Lundby, Göteborg

År

2012 - 2017

Utmärkelser

Per och Alma Olssons fond

2018, Hedersomnämnande

Global Architecture & Design

Awards 2018, Tredje pris

Foto: Ulf Celander