image for project Rubingatan

Rubingatan

Detaljplan för utveckling av stadsdel för ökad trygghet och attraktion genom bland annat tätare bebyggelse som orienteras på tidigare “rest-ytor”. Det innebär att sex hus placeras i slänten mot Opaltorget, parvis kopplade i markbundna halvplansförskjutna parkeringsdäck. Entréer och lokaler orienteras mot Rubingatans nya förgårdar för att skapa trygga och befolkade passager utmed slänten. Terrasserna bildar platser att vistas på samtidigt som de är en del av kommunikationsstråket, jämför med fiskelägets bryggkultur där man både passerar, arbetar, vilar och träffas. För ökad trivsel läggs stor omsorg vid gestaltning av utemiljön.

Genom denna utformning i punkthus vårdas både naturvärden på platsen och utsiktslägen och solvärden i de befintliga bostadshusen samtidigt som goda kvaliteter optimeras i de nya lägenheterna, god tillgång till havsutsikt och uteplatser med eftermiddagssol. Detta skaper totalt 220 nya lägenheter i bostadshusen och olika lokaler i bottenvåningarna.

Uppdrag

Bostäder

Beställare

Nordr

AF Fastigheter

HSB Göteborg

Plats

Tynnered, Västra Frölunda

Storlek

20 000 m²

År

2015 -