image for project Sandarnaskolan & Sandarnas VoB

Sandarnaskolan & Sandarnas VoB

Sandarnas nybyggda F-6-skola och vård- och omsorgsboende ligger i en sluttning invid de nya bostäderna i Fixfabriken. Skolan har plats för 400 elever och vård- och omsorgsboendet erbjuder 100 nya lägenheter för äldre.

Platsens topografi, byggnadens logistik, närheten till Oscarsleden och begränsade möjligheter till angöring var utmanande faktorer. För att säkerställa genomförbarheten gjordes noggranna utredningar under detaljplanearbetet. Inte minst viktigt var att se på möjligheterna att skapa en tillgänglig, terrasserad skolgård i kontakt med Sannaparken på den kuperade tomten.

Fasaden är av betongelement med ingjutet sandfärgat tegel och fält av bronstonade glaserade tegelstenar. Det glaserade teglet fångar ljuset och ger upphov till en stor variation av kulörer beroende på väder och tid på dagen. I entréplan möter en loggia med indragen fasad av cederträ.

Skolans inomhusmiljö är robust i form av ribbade träpaneler, ljust tegel, ljuddämpande plywood och en sammanhållen färgskala som skapar lugna och ljusa läromiljöer. Vi har arbetat med pedagogisk tydlighet och orienterbarhet i alla delar av byggnaden och lagt särskild vikt vid att skapa en ombonad hemkänsla för de äldre, både i den egna lägenheten och i de gemensamma utrymmena.

Uppdrag

Skola F-6

Vård- och omsorgsboende

Beställare

Hemsö

Vestia

Plats

Majorna, Göteborg

Storlek

15 200 m²

År

2018 - 2023

Utmärkelser

Nominerat till Sveriges Arkitekter

Västra Götalands Arkitekturpris 2023

Foto: Ulf Celander, Viktor Nilsson och what! arkitektur