image for project Skaftö

Skaftö

Brf Skaftö på Västra Eriksberg ligger med fri sikt över hamninloppet. 47 lägenheter fördelade på två byggnader. I uppdraget har även planering av utemiljön ingått.

Uppdrag

Flerbostadshus

Beställare

HSB Göteborg

Plats

Eriksberg, Göteborg

Storlek

6800 m²

År

2012 - 2019

Foto: Ulf Celander