image for project Skra Bro VoB

Skra Bro VoB

Skra Bro VoB är ett vård- och omsorgsboende på Hisingen i Göteborg som vi ritat för Stadsfastighetsförvaltningen. Projektet började 2020 med dialogprocesser och workshops, vilket resulterade i en programhandling. Som generalkonsult har vi sedan tagit fram ett förfrågningsunderlag för nästa skede.

Skra Bro VoB är ett pilotprojekt för både för Göteborgs stad och för oss på What! Arkitektur, med fokus på låg klimatpåverkan. Målet var ett gränsvärde på max 160 kg CO2e/kvm BTA. Byggnaden projekteras helt i trä, och vi har aktivt arbetat med material- och systemval för att minimera CO2-utsläpp. Genom kontinuerliga klimatberäkningar har vi gjort val med hållbarhet, miljö och återbruk i fokus.

Vi har använt en 3D-modell och VR-avstämningar under processen för att underlätta förståelsen för våra olika utformningsmöjligheter. Representanter för verksamheten har med VR-glasögon kunnat "promenera" runt i modellen, vilket har gett värdefulla insikter och feedback.

Uppdrag

Programhandling

Förfrågningsunderlag

Beställare

Stadsfastighetsförvaltningen Göteborg

Plats

Björlanda, Göteborg

Storlek

ca 8 000 kvm BTA

År

2020 - 2024

Visualisering: What! Arkitektur