image for project Storökan

Storökan

27 lgh i små terränganpassade flerbostadshus på en bergsknalle i Trosa. Här finns uppvuxna tallar och ekar, berghällar och naturlig markvegetation. Byggnaderna ansluter i gavlarna till den gemensamma gården. Utanför gården och mellan byggnaderna är ambitionen att bevara och återställa naturmarken.

Lägenheterna håller en hög nivå på material och inredning. Skalan på byggnaderna gör att nästan alla lägenheter har fönster i tre väderstreck, några t.o.m. i fyra. Det har skapat bostäder med villakvaliteter.

Detaljplanen är framtagen av What! och Radar. Projekterat till systemhandling.

Uppdrag

Bostäder

Beställare

Kjellbergs Bygg

AB Storökan

Samarbetspartners

Radar Arkitektur & Planering

Plats

Trosa

Storlek

3600 m²

År

2017 - 2020

Visualisering: KÅ Visual