image for project Storökan

Storökan

Småskaliga bostadshus uppdrag. Uppdrag att ta fram lämplig lokalisering, exploatering och gestaltning småskaligt husområde. Exempel på projekt med finkänslig förtätning på begränsad markyta från förstudie till färdig detaljplan..

27 lgh i små terränganpassade flerbostadshus på en bergsknalle i Trosa. Här finns uppvuxna tallar och ekar, berghällar och naturlig markvegetation. Byggnaderna ansluter i gavlarna till den gemensamma gården. Utanför gården och mellan byggnaderna är ambitionen att bevara och återställa naturmarken.

Lägenheterna håller en hög nivå på material och inredning. Skalan på byggnaderna gör att nästan alla lägenheter har fönster i tre väderstreck, några t.o.m. i fyra. Det har skapat bostäder med villakvaliteter.

Detaljplanen är framtagen av What! Arkitektur i samarbete med Radar.

Uppdrag

Detaljplan bostäder

Beställare

Kjellbergs Bygg

Samarbetspartners

Radar Arkitektur & Planering

Plats

Trosa

Storlek

27 bostäder

År

2017 - 2020

Visualisering: KÅ Visual