image for project Västra Sörse

Västra Sörse

Västra Sörse är Varbergs Bostads största nybyggnad på mycket länge med 260 nya hyresrätter längs Södra vägen i Varberg. Uppdraget är resultatet av en tävling på en tomt som använts som parkeringsplats. Tävlingen gjordes i samarbete med Arkkas. Projekteringen delades mellan What! och Arkkas. Byggnaderna består av röda punkthus närmast den befintliga bebyggelsen och ljusgrå lamellhus mot Södra vägen och Kattegattsvägen. Det är glädjande att ett kommunalt bostadsbolag håller en hög nivå vid byggandet av hyresrätter.

What! har även gestaltat utomhusmiljön. Gemensamma växthus på upphöjda gårdar fungerar som social mötesplats och bullerbarriär.

Projektet har präglats av höga ambitioner och vann - med nöjdast hyresgäster i landet - priset Kundkristallen 2019.

Uppdrag

Bostäder

Beställare

Varbergs Bostad

Samarbetspartners

Arkkas

Plats

Sörse, Varberg

Storlek

22 000 m²

År

2016 - 2018

Utmärkelser

Tävlingsvinst

Kundkristallen 2019

Nominerad Kundkristallen 2021

Foto: Ulf Celander