Orust Kommun förbereder ny detaljplan

Vi på w h a t ! planerar bostadsområde med 74 fristående hus infogade mellan tallar och klippor samt publik anläggning. Planrpogrammet klart för samtåd fram till 17 juni 2011.

Senaste inläggen