Lyckat parallellt uppdrag!

Parallellt uppdrag gällande Mölnlycke centrumutveckling vid Råda Torg mot de norra stadsdelarna är nu bedömt. Kommunen jobbar vidare med översiktsplanen.

Utdrag ur juryns bedömning: "Bra karaktärsbeskrivning. Bra med mycket grönt! Förslaget visar omsorg och variation."

Senaste inläggen