June 26, 2020

Please reload

Senaste inläggen

Rivstart i Höga Hus-studien!

February 5, 2015

Nytt prestigefyllt uppdrag ihop med WSP att ta fram riktlinjer för Göteborgs skyline.

 

Området kring centralen är redan idag en regional knutpunkt och kommer att utvecklas ytterligare när kollektivtrafiken byggs ut och infrastruktur-anläggningar genomförs. Här planerar staden en tätare bebyggelse med både verksamheter och bostäder och de olika planprocesserna sker delvis parallellt. Höga Hus-studien är ett uppdrag vars syfte är att studera hur man bäst når en väl fungerande helhet med den högre exploateringen.

Please reload

Tel
+46 31 14 30 50

Hälsa på

Vasagatan 16

SE 411 24 Göteborg

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon