what! och ARKKAS vinner i Varberg


"Ett nyskapande förslag som knyter an till den befintliga bebyggelsen samtidigt som det gestaltningsmässigt står för något helt nytt"

ur juryns motivering gällande förslaget för i Sörse med 200 nya bostäder

På söders höjder i nära kontakt med havet och staden ligger Varbergs Bostäders nya stadsdel som tar hänsyn till människa och miljö. Utgångspunkten för hur tomten disponeras och hur bostäderna orienteras har varit att utnyttja sol- och utsiktsläget på bästa sätt.

Punkthusen skapar med sitt egna uttryck en kontrast mellan nytt och befintligt i området. De har placerats och utformats så att de vänder sig mot både gårdarna och befintliga bostadslängor utmed Köpstadsvägen.

Lamellerna utmed Södra Vägen ramar in gårdarna och knyter an till skalan och det lägre antal våningar i de befintliga bostadslängorna öster om Köpstadsvägen. Mot nordväst ger de nya bostäderna utblickar mot Varbergs fästning, staden och havet.

Växthusen i kanten av gårdarna bildar stadsdelens skyltfönster mot Södra vägen och markerar vad som är i fokus i hela området. På kvällen silar ljuset inifrån de grönskande symbolbyggnaderna, som små, glödande smaragder på rad. Växthusen utgör sammanlänkade även ett bullerskydd för en tyst gårdssida.

Senaste inläggen