Fixfabriken går ut på plansamråd


Detaljplaneförslaget för Fixfabrikenområdet i västra Göteborg går nu ut på samråd. Under samrådsperioden som äger rum 11 januari - 15 februari 2017 ges allmänhet, närboende och andra intresserade möjlighet att titta på och tycka till om förslaget.

Läs mer på Stadsbyggnadskontoret Göteborgs hemsida där du också kan titta på området i 3D.

Senaste inläggen