STAD OCH LAND

INOM VALLGRAVEN
Parallellt uppdrag 

I samarbete med Urban Design utvecklades ett nytt förslag hur kvarteret Inom Vallgraven skulle kunna förtätas och gestaltas. 


PROJEKT: Parallellt uppdrag
UPPDRAGSGIVARE: Hufudstaden AB i samarbete med Göteborg Stad, Stadsbyggnadskontoret samt Sveriges Arkitekter. 
PROJEKTÅR: 2017

FIXFABRIKEN
Ny stadsdel i Majorna 
 

Fyra olika sätt att tänka kring stadsbyggnad och Fixfabrikens anrika mark i Majorna, Göteborg. 


PROJEKT: Utveckling av central mark
UPPDRAGSGIVARE: HSB Göteborg / BostadsAB Balder
PROJEKTÅR: 2012-

HELJERED
Nytt bostadsområde
 

Planering av nytt bostadsområde i Heljered, Mölndal. 

PROJEKT: Plan- och byggprojektering
UPPDRAGSGIVARE: HSB Produktion AB
PROJEKTÅR: 2010-

MÖLNLYCKE 
 
Grön centrumutveckling 
 

Parallellt uppdrag, stadsgestaltningåt Härryda kommun.

PROJEKT: Parallellt uppdrag
UPPDRAGSGIVARE: Härryda kommun
PROJEKTÅR: 2010

SÄCKEBÄCK
Nytt boende på Orust 
 

Planering av nytt område med bostäder och anläggning av rastplats.

PROJEKT: Plan- och byggprojektering
UPPDRAGSGIVARE: AB Lunneplan
PROJEKTÅR: 2011-