Putsegården
BRF Flatön
Noas Ark Onsala
Inom Vallgraven

What's up!

Föredrag "Grönare stad" på Värmlands museum i Karlstad.

11 september kl 13.15.

Del av Kulturarvsdagen 2011.

Ombyggnad och inredning med utvidgning av Tandklinik ett4 på Erik Dahlbergsgatan har påbörjats. Ca 170 kvm i nya lokaler!

Fyrtiotalshus i Sävedalen återfår sin forna glans.

w h a t ! planerar om- och tillbyggnaden som snyggar till, skapar fler lägenheter och större lokaler.