Putsegården
Lundby Bibliotek
BRF Flatön

What's up!

Ombyggnad och inredning med utvidgning av Tandklinik ett4 på Erik Dahlbergsgatan har påbörjats. Ca 170 kvm i nya lokaler!

Fyrtiotalshus i Sävedalen återfår sin forna glans.

w h a t ! planerar om- och tillbyggnaden som snyggar till, skapar fler lägenheter och större lokaler.

Tel
+46 31 14 30 50

Hälsa på

Vasagatan 16

SE 411 24 Göteborg

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
© what! arkitektur