Putsegården
BRF Flatön
Noas Ark Onsala
Inom Vallgraven

What's up!

Kungsbackaposten skriver om w h a t ! som har sina styrmöten på cykel för kommande veckas planering och för att spåna idéer.

Bygglov sökt för ombyggnad av kontorsbyggnad med lager och butiker.

Ombyggnad och inredning avancerar snabbt. Nu helt klart!