Putsegården
BRF Flatön
Noas Ark Onsala
Inom Vallgraven

What's up!

Vi på w h a t ! planerar bostadsområde med 74 fristående hus infogade mellan tallar och klippor samt publik anläggning. Planrpogrammet klart för samtåd fram till 17 juni 2011.

w h a t ! planerar nytt bostadsområde i Önnered med 55 lägenheter och landskapsgestaltning för HSB Göteborg.