Putsegården
BRF Flatön
Noas Ark Onsala
Inom Vallgraven

What's up!

Parallellt uppdrag gällande Mölnlycke centrumutveckling vid Råda Torg mot de norra stadsdelarna är nu bedömt. Kommunen jobbar vidare med översiktsplanen.

Utdrag ur juryns bedömning: "Bra karaktärsbeskrivning. Bra med mycket grönt! Förslaget visar omsorg och variation."

Vi på w h a t ! planerar bostadsområde med 74 fristående hus infogade mellan tallar och klippor samt publik anläggning. Planrpogrammet klart för samtåd fram till 17 juni 2011.

w h a t ! planerar nytt bostadsområde i Önnered med 55 lägenheter och landskapsgestaltning för HSB Göteborg.