Putsegården
BRF Flatön
Noas Ark Onsala
Inom Vallgraven

What's up!


what! arkitektur ihop med Urban Design var ett av fem arkitektteam som har valdes ut i det spännande parallella uppdraget för utvecklingen av kvarteret Inom Vallgraven 12 i Göteborg.

Staden fortsätter arbetet med att färdigställa en samrådshandling under första kvartalet av 2018. Vi ser fram emot att få se hur Göteborgs framtida innerstad tar form och utvecklas!

Bildkälla: Adore adore / what! arkitektur


I dagens GöteborgsPosten kan man läsa om ett omfattande reportage om bostadsrättslägenheterna i gamla och nya Putsegården och de som flyttat in där.


Detaljplaneförslaget för Fixfabrikenområdet i västra Göteborg går nu ut på samråd. Under samrådsperioden som äger rum 11 januari - 15 februari 2017 ges allmänhet, närboende och andra intresserade möjlighet att titta på och tycka till om förslaget.

Läs mer på Stadsbyggnadskontoret Göteborgs hemsida där du också kan titta på området i 3D.