Putsegården
Lundby Bibliotek
BRF Flatön

What's up!


I dagens GöteborgsPosten kan man läsa om ett omfattande reportage om bostadsrättslägenheterna i gamla och nya Putsegården och de som flyttat in där.


Detaljplaneförslaget för Fixfabrikenområdet i västra Göteborg går nu ut på samråd. Under samrådsperioden som äger rum 11 januari - 15 februari 2017 ges allmänhet, närboende och andra intresserade möjlighet att titta på och tycka till om förslaget.

Läs mer på Stadsbyggnadskontoret Göteborgs hemsida där du också kan titta på området i 3D.


I senaste numret av Hemma i HSB (som når nästan hälften av alla som bor i bostadsrätt i Sverige!) kan man läsa om vårt arbete med brf Skaftös omkring 45 lägenheter vid området Kajen på Västra Eriksberg. De två husen byggs i robust tegel, med häftigt läge på kajkanten och medvetet gestaltade och gröna gårdar. Som alltid roligt att arbeta ihop med HSB!

Läsa artikeln och titta på våra snygga nunor kan du göra här.

Tel
+46 31 14 30 50

Hälsa på

Vasagatan 16

SE 411 24 Göteborg

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
© what! arkitektur