Putsegården
Lundby Bibliotek
BRF Flatön

What's up!


"Ett nyskapande förslag som knyter an till den befintliga bebyggelsen samtidigt som det gestaltningsmässigt står för något helt nytt"

ur juryns motivering gällande förslaget för i Sörse med 200 nya bostäder

På söders höjder i nära kontakt med havet och staden ligger Varbergs Bostäders nya stadsdel som tar hänsyn till människa och miljö. Utgångspunkten för hur tomten disponeras och hur bostäderna orienteras har varit att utnyttja sol- och utsiktsläget på bästa sätt.

Punkthusen skapar med sitt egna uttryck en kontrast mellan nytt och befintligt i området. De har placerats och utformats så att de vänder sig mot både gårdarna och befintliga bostadslängor utmed Köpstadsvägen.

Lamellerna utmed Södra Vägen ramar in gårdarna och knyter an till skalan och det lägre antal våningar i de befintliga bostadslängorna öster om Köpstadsvägen. Mot nordväst ger de nya bostäderna utblickar mot Varbergs fästning, staden och havet.

Växthusen i kanten av gårdarna bildar stadsdelens skyltfönster mot Södra vägen och markerar vad som är i fokus i hela området. På kvällen silar ljuset inifrån de grönskande symbolbyggnaderna, som små, glödande smaragder på rad. Växthusen utgör sammanlänkade även ett bullerskydd för en tyst gårdssida.


Många mindre hyresrätter i en ny typ av kollektiv boendeform som vi kallar Bohem. Det kan bli verklighet om Familjebostäder får igenom sina planer på att ersätta parkeringshuset vid Lorensbergsteatern. Ett boende som kan bidra till att människor möts över gränser, både åldersmässiga och andra.

En byggnad som öppnar upp parken mot Södra vägen genom sin rundade form och skapar generösa platser mitt i stan. En lek med volymerna på platsen skapar en slank, klassisk och ändå modern byggnad som kan bli mindre eller större beroende på hur mycket man vill exploatera till lägenhetsyta, gemensamma eller publika funktioner eller takterasser.

Bildkälla: Adore Adore / what! arkitektur

Läs mer här!

Vi fick i uppdrag av Göteborgsposten att skapa ett förslag till nytt kulturhus vid Börsen och Gustaf Adolfs torg i centrala Göteborg. I förslaget får torget nya och bättre förutsättningar att utvecklas till att bli en mer användbar och betydelsefull plats för olika kulturarrangemang. Tillbyggnadens trappor och tak blir en del av torget och kan användas för olika aktiviteter, som mötesplats eller som läktare.

Läs mer här!

Tel
+46 31 14 30 50

Hälsa på

Vasagatan 16

SE 411 24 Göteborg

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
© what! arkitektur