Putsegården
BRF Flatön
Noas Ark Onsala
Inom Vallgraven

What's up!


Parallellt uppdrag åt Riksbyggen.

Idén är enkel.

Vi lyfter på byggnaderna mot söder för att skapa en rejält grön och befolkad gård.

Mot norr bildar de nya byggnaderna en stadsmässigt ståtlig rygg åt Backadalen samtidigt som vi åt solsidan får en skön gård med luftig genomsikt och utblick över parken.

Här passerar alla.

In och ut ur byggnaderna och till och från cykel, bil och buss. Och all parkering sker på marken. Gården är stor nog för att erbjuda olika solbelysta platser under dagen och ändå intim nog för att skapa kontakt och närhet mellan de boende.


"Ett nyskapande förslag som knyter an till den befintliga bebyggelsen samtidigt som det gestaltningsmässigt står för något helt nytt"

ur juryns motivering gällande förslaget för i Sörse med 200 nya bostäder

På söders höjder i nära kontakt med havet och staden ligger Varbergs Bostäders nya stadsdel som tar hänsyn till människa och miljö. Utgångspunkten för hur tomten disponeras och hur bostäderna orienteras har varit att utnyttja sol- och utsiktsläget på bästa sätt.

Punkthusen skapar med sitt egna uttryck en kontrast mellan nytt och befintligt i området. De har placerats och utformats så att de vänder sig mot både gårdarna och befintliga bostadslängor utmed Köpstadsvägen.

Lamellerna utmed Södra Vägen ramar in gårdarna och knyter an till skalan och det lägre antal våningar i de befintliga bostadslängorna öster om Köpstadsvägen. Mot nordväst ger de nya bostäderna utblickar mot Varbergs fästning, staden och havet.

Växthusen i kanten av gårdarna bildar stadsdelens skyltfönster mot Södra vägen och markerar vad som är i fokus i hela området. På kvällen silar ljuset inifrån de grönskande symbolbyggnaderna, som små, glödande smaragder på rad. Växthusen utgör sammanlänkade även ett bullerskydd för en tyst gårdssida.


ungdomsgarden_terrassbild_what!.jpg

Många mindre hyresrätter i en ny typ av kollektiv boendeform som vi kallar Bohem. Det kan bli verklighet om Familjebostäder får igenom sina planer på att ersätta parkeringshuset vid Lorensbergsteatern. Ett boende som kan bidra till att människor möts över gränser, både åldersmässiga och andra.

En byggnad som öppnar upp parken mot Södra vägen genom sin rundade form och skapar generösa platser mitt i stan. En lek med volymerna på platsen skapar en slank, klassisk och ändå modern byggnad som kan bli mindre eller större beroende på hur mycket man vill exploatera till lägenhetsyta, gemensamma eller publika funktioner eller takterasser.

Bildkälla: Adore Adore / what! arkitektur

Läs mer här!