Putsegården
BRF Flatön
Noas Ark Onsala
Inom Vallgraven

What's up!


ungdomsgarden_terrassbild_what!.jpg

Många mindre hyresrätter i en ny typ av kollektiv boendeform som vi kallar Bohem. Det kan bli verklighet om Familjebostäder får igenom sina planer på att ersätta parkeringshuset vid Lorensbergsteatern. Ett boende som kan bidra till att människor möts över gränser, både åldersmässiga och andra.

En byggnad som öppnar upp parken mot Södra vägen genom sin rundade form och skapar generösa platser mitt i stan. En lek med volymerna på platsen skapar en slank, klassisk och ändå modern byggnad som kan bli mindre eller större beroende på hur mycket man vill exploatera till lägenhetsyta, gemensamma eller publika funktioner eller takterasser.

Bildkälla: Adore Adore / what! arkitektur

Läs mer här!

2015-02-12_gplyftgbg.jpg
Vi fick i uppdrag av Göteborgsposten att skapa ett förslag till nytt kulturhus vid Börsen och Gustaf Adolfs torg i centrala Göteborg. I förslaget får torget nya och bättre förutsättningar att utvecklas till att bli en mer användbar och betydelsefull plats för olika kulturarrangemang. Tillbyggnadens trappor och tak blir en del av torget och kan användas för olika aktiviteter, som mötesplats eller som läktare.

Läs mer här!

högahus.jpg
Nytt prestigefyllt uppdrag ihop med WSP att ta fram riktlinjer för Göteborgs skyline.

Området kring centralen är redan idag en regional knutpunkt och kommer att utvecklas ytterligare när kollektivtrafiken byggs ut och infrastruktur-anläggningar genomförs. Här planerar staden en tätare bebyggelse med både verksamheter och bostäder och de olika planprocesserna sker delvis parallellt. Höga Hus-studien är ett uppdrag vars syfte är att studera hur man bäst når en väl fungerande helhet med den högre exploateringen.