Putsegården
Lundby Bibliotek
BRF Flatön

What's up!

Nytt prestigefyllt uppdrag ihop med WSP att ta fram riktlinjer för Göteborgs skyline.

Området kring centralen är redan idag en regional knutpunkt och kommer att utvecklas ytterligare när kollektivtrafiken byggs ut och infrastruktur-anläggningar genomförs. Här planerar staden en tätare bebyggelse med både verksamheter och bostäder och de olika planprocesserna sker delvis parallellt. Höga Hus-studien är ett uppdrag vars syfte är att studera hur man bäst når en väl fungerande helhet med den högre exploateringen.


I söndagens GöteborgsPosten kunde man läsa om vad vi på what! arkitektur gör (när vi inte spelar pingis, förstås). Artikeln handlar bland annat om hur arkitektbranschen i Göteborg präglas av några få giganter och hur vi som relativt nystartat kontor ändå får visa vad vi går för.

Vi pratar också om vikten av samarbete; att ingen byggnad är resultatet av endast en persons mödor och om hur branschen behöver fler kvinnliga förebilder i högt uppsatta positioner. Trevlig läsning!

Nu sätts fasaden upp på Glasiären som ligger vid Östra Kvillebäcken. Byggnaden ska agera ljudbarriär mellan trafikled och övrig bebyggelse i området.

Panelerna i glas går i en blå gradient som smälter in i vårhimlen och reflekterar sin omgivning. Gå förbi och ta en titt!

Tel
+46 31 14 30 50

Hälsa på

Vasagatan 16

SE 411 24 Göteborg

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
© what! arkitektur