VERKSAMHET

 
NOAS ARK - ONSALA FÖRSAMLING
 
Vackert och funktionellt i nutid 

Ombyggnad av gård för Onsala församling med tillhörande verksamhet. Nybyggnad av djurhus och omstrukturering
av logistik med omfattande mark- och landskapsarbeten.

 

PROJEKT: Ombyggnation och nybyggnation 
BYGGHERRE: Onsala församling
PROJEKTÅR: 2013- 2018

Kungsbacka Arkitekturpris för stadsmiljö 2018

LUNDBY BIBLIOTEK
 
Ett nytt stadsdelsbibliotek
 

Inredning och projektering av Lundby Bibliotek, ca 1000 m² med
bl a barn- och ungdomsavdelning. 

 

PROJEKT: Inredning 
BYGGHERRE: AF Bygg
PROJEKTÅR: 2014-2015

GLASIÄREN
 
En innovativ glasbarriär
 

Friskis & Svettis, 10 000 kvm kontor och butikslokaler som agerar ljudbarriär i Östra Kvillebäcken. 

 

PROJEKT: Nybyggnad kontor och lokaler
BYGGHERRE: AF Bygg
PROJEKTÅR: 2013-2016

CP+B EUROPE
Ombyggda lokaler åt CP+B 
 

Ombyggnad av reklamkontor i samarbete med arkitekt Johanna Malcus.

 

PROJEKT: Ombyggnad kontor
BYGGHERRE: CrispinPorter+Boguesky
BYGGÅR: 2010

TANDKLINIKEN PÄRLAN
Färg och form på Pärlan 
 

Ombyggnad av inredning av tandklinik vid Wieselgrensplatsen. 

 

PROJEKT: Ombyggnad av klinik
BYGGHERRE: Tandkliniken Pärlan
BYGGÅR: 2010

TANDKLINIKEN ETT4
ett4 bygger om och rustar upp 
 

Ombyggnad och inredning av tandkliniken ett4 vid Södra Vägen i Göteborg. 

 

PROJEKT: Ombyggnad av klinik 
BYGGHERRE: Tandkliniken ett4
BYGGÅR: 2008 och 2012

TROSA KVARN
Kultur åt Trosaborna
 

Planer för att omvandla anrika Trosa Kvarn till ett kulturhus med ny entrésituation. 

 

PROJEKT: Ombyggnad till kulturhus
BYGGHERRE: Trosa Kommun
PROJEKTÅR: 2000